Zpětná vazba k znovuotevření MŠ

Zdravím Vás, milé děti i rodiče,

děkujeme za Vaše emaily k znovuotevření školy. Bohužel nejsem schopna Vám odpovědět na otázky, které se v nich objevily (teplé jídlo dětem, zda budou spát v rouškách, jak o děti bude postaráno, kolik roušek na den, jak budou ve skupinách a pod.). S netrpělivostí očekáváme vydání Manuálu pro mateřské školy. Tam budou nastaveny podmínky a my se budeme snažit je dodržet, připravit tak, abychom mohly 25. 5. otevřít školku. Manuál bude přístupný i Vám.

A kolik reagovalo rodičů?

  • celkem 59
  • 45 dětí je přihlášeno
  • 14 ne

Věřím, že v této nelehké době, ve které se nikdo z nás ještě neocitl, si plně uvědomujeme, co je pro nás důležité a to jsou naše/vaše děti, které si rozhodně zaslouží pocit plného bezpečí, lásky a porozumění.  Jsem si vědoma toho, že každý z nás dospělých již má všech těch opatřeních  "takříkajíc" DOST, ale vydržme hlavně vůči dětem. Věřím, že i mediální tlak je pro někoho již nesnesitelný a to jak z pohledu negativních zpráv a informací, tak i s odkazy na to, jak trávit s dětmi volný čas..., nicméně také zazněly požadavky na nějaké další odkazy, proto si je dovoluji připojit:


Informace ke školnému a stravnému:

  • za březen bude činit vratka školného 145,-Kč
  • v dubnu nebude z naší strany provedeno inkaso - nebudete hradit stravné a školné
  • inkaso bude provedeno až po otevření v květnu (za květen bude opět sníženo školné)
  • o snížení školného nebude žádat, bude provedeno automaticky na základě Vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
  • emailem budou osloveni jen ti rodiče, kteří mají vůči škole pohledávky (dluh k březnu)

 Všem přeji pevné zdraví, prosím, vyřiďte dětem můj pozdrav s tím, že se již na všechny moc a moc těším = už ať jsme zase pospolu...

Mirka Turecká