Spotřební koš

                                                   

...z pohledu legislativy je sledování nutričních ukazatelů školního stravování zakotveno v zákoně č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Sledování nutričních ukazatelů náleží k jedné z hlavních priorit oblasti veřejného zdraví, a to k - ovlivňování výživové zvyklosti dětské populace...pro zájemce celý text v příloze "Nutriční doporučení".

...nástrojem, který slouží jídelnám k průkazu naplňování výživových nutričních ukazatelů, patří právě tak zvaný spotřební koš - souhrn měsíční spotřeby vybraných druhů potravin, který je stanoven jako příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Spotřební koš je první, co je kontrolováno ze stravy Krajské hygienické stanice, Státního zdravotního ústavu a České školní inspekce.

Celkově lze konstatovat. že je žádoucí snižovat spotřebu soli, tuků a cukrů. To znamená, že v rámci nabídky celodenního pitného režimu jsou k dispozici i neslazené nápoje. Snahou je, aby děti měly dostatek čerstvého sezónního ovoce i zeleniny. Spolupracujeme s okolními farmami  v rámci našeho regionu.

A jak vypadá náš spotřební koš za minulý měsíc?...