Mateřská škola Havířov Podlesí Balzacova 2/1190

Zřizovatel:

Statutární město Havířov. Příspěvková organizace, která je hrazena z rozpočtu města.

Od roku 1995 je mateřská škola s právní subjektivitou, příspěvková organizace Statutárního města Havířova, zařazená ve školském rejstříku.

Od roku 2000 vlastní Certifikát Státního zdravotního ústavu Praha – škola je zařazena do sítě škol podporujících zdraví.

Ve věci správních rozhodnutí podle zákona č. 500/2005Sb. je oprávněnou úřední osobou ředitelka mateřské školy od 1.2.2022 Mgr. Ivana Potyková.
Statutární orgán stanovil Bc. Hanu Kunčickou v zastupování a výkonem statutárního zástupce v plném rozsahu do 31.12.2022.

Adresa:

Balzacova 2/1190,
736 01 Havířov-Podlesí

Úřední hodiny:

ředitelna MŠ
Pondělí v 10:00 – 13:00 hod.

Datová schránka:

qt3ghe5

Bankovní spojení:

19-3500090237/0100

MŠ Kosmonautů - odloučené pracoviště

Adresa:

Mateřská škola Kosmonautů
Kosmonautů 4/1319 ,
736 01 Havířov-Podlesí

Datová schránka:

qt3ghe5

Bankovní spojení:

19-3497310277/0100