Ceny a platby

 • první platba se provádí během měsíce září
 • výše platby na dané období bude uvedena v rodičovském rozhraní našich webových stránek

Podrobnosti budou včas uvedeny v samostatné aktualitě týkající se přihlášení na nové rodičovské účty, způsob omlouvání dětí a provádění plateb.

Platbu můžete provést:

Inkasem:

 • do příkazu k inkasu si dejte výši limitu 1500,- u sourozenců 3000,-
 • potvrzení o povolení inkasa doneste paní ekonomce

Převodem na účet:

 • č. účtu 19-3500090237/0100 (číslo účtu naleznete na nástěnce při vchodových dveřích, na www.stránkách školy - Kontakty).
 • jako variabilní symbol uveďte jakékoliv číslo (max 10 znaků).
 • do poznámky platby uvádějte příjmení dítěte (dopsat můžete platba za - školné, stravné, plavání, flétna....)

Stanovené ceny: 

 • výše stravného - celodenní + nemléčná dieta 35 Kč,
 • bezlepková dieta 40 Kč, odklad školní docházky 37 Kč výše školného 400 Kč (předškolní děti školné neplatí, odložená školní docházka již také ne)

Pronájmy a služby:

 • mateřská škola nemá prostory k pronájmům.
 • v rámci zvýšení pohybové soběstačnosti dětí vede program Karate-judo instruktor a to pouze 1x týdně v odpoledních hodinách pro děti mateřské školy
 • cizí strávníci 50 Kč
 • výdej obědů do jídlonosičů od 10.30 - do 11.00 hod