Ceny a platby


 • první platba se provádí během měsíce září

Platbu můžete provést:

Inkasem:

 • do příkazu k inkasu si dejte výši limitu 1500,- u sourozenců 3000,-
 • potvrzení o povolení inkasa doneste paní ekonomce

Převodem na účet:

 • č. účtu 19-3500090237/0100 (číslo účtu naleznete na nástěnce při vchodových dveřích, na www.stránkách školy - Kontakty).
 • jako variabilní symbol uveďte jakékoliv číslo (max 10 znaků).
 • do poznámky platby uvádějte příjmení dítěte (dopsat můžete platba za - školné, stravné, plavání, flétna....)

Stanovené ceny: 

 • výše stravného - celodenní + nemléčná dieta 40 Kč (přesnídávka 9,-, oběd 24,-, svačina 7,-)
 • bezlepková dieta 48 Kč,( přesnídávka 12,-, oběd 25,-, svačina 11,-)
 • bezlepková dieta - odklad školní docházky 50 Kč ( přesnídávka 13,-, oběd 26,-, svačina 11,-)
 • odklad školní docházky 42 Kč (přesnídávka 10,-, oběd 25,-, svačina 7,-)
 • výše školného 450 Kč (předškolní děti školné neplatí, odložená školní docházka již také ne)
 • cizí strávníci, nedotovaný oběd  66 Kč platné od 1.1 2023
 • celodenní strava - ranní svačinka s nápojem, dopolední čerstvé ovoce a zelenina (nabídka se upravuje dle aktuální sezóny), celodenní pitný režim ( fresh džusy, čaje, čistá voda, minerálka...), obědové menu, odpolední svačinka s nápojem
 • výdej obědů do jídlonosičů od 10.30 - do 11.00 hod
 • odhlášení stravy je možné do 13 hod. den předem a to telefonicky či prostřednictvím omluvenek. Děti mají nárok na dotovaný oběd pouze ve dnech, kdy jsou přítomné ve školce, a první den neplánované nepřítomnosti( např. náhlé onemocnění) dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. V tomto případě lze stravu vydat do jídlonosičů od 10.30 do 11.00 hod. Další dny jsou rodiče povinni dítě odhlásit.

Pronájmy a služby:

 • mateřská škola nemá prostory k pronájmům.