Ceny a platby

Stravné i školné se hradí vždy předem.

Platbu provedete výhradně inkasem, které je stahováno k 15. dni v měsíci.(odhlášky budou zohledněny v inkasu s měsíčním zpožděním)

Do příkazu k inkasu si dejte tento limit:   

 • děti stravné + školné            2000,-
 • děti stravné (předškoláci)     1500,-
 • ostatní strávníci                    2000,-

Bankovní spojení:    č. ú. 19-3500090237/0100

Potvrzení (přihláška ke stravování) o povolení inkasa předložte vedoucí školní jídelny.

Platby zaslané mimo inkaso jednorázovým příkazem nebudou dále umožněny, tyto platby budou vráceny zpět na účet, ze kterého byly odeslány!

V případě, že se z jednoho účtu stahuje více plateb, je třeba mít nastavit limit pro všechny platby(součet všech limitů). Nezatrhávejte v tomto případě frekvenci stahování 1x měsíčně - nestáhla by se Vám platba pro druhé dítě.

Pokud nedojde ke stažení inkasa, musí se platba uhradit v hotovosti na pokladně MŠ ve výběrových dnech!


Stanovené ceny platné od 1.4.2024 (od 1.9.2024)

 • výše školného 450,- Kč (předškolní děti školné neplatí, odložená školní docházka již také ne) od 1.9.2024 výš školného 650,-Kč.
 • výše stravného - celodenní  42,- Kč  od 1.9.2024 (44,- Kč)
 • odklad školní docházky 44,- Kč od 1.9.2024 (46,- Kč)
 • cizí strávníci  75,- Kč od 1.9.2024 (77,- Kč) 
 • celodenní strava - ranní svačinka s nápojem, dopolední čerstvé ovoce a zelenina (nabídka se upravuje dle aktuální sezóny), celodenní pitný režim ( fresh džusy, čaje, čistá voda, minerálka...), obědové menu, odpolední svačinka s nápojem
 • výdej obědů do jídlonosičů od 10.30 - do 11.00 hod
 • odhlášení stravy je možné do 13 hod. den předem prostřednictvím omluvenek. Děti mají nárok na dotovaný oběd pouze ve dnech, kdy jsou přítomné ve školce, a první den neplánované nepřítomnosti( např. náhlé onemocnění) dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. V tomto případě lze stravu vydat do jídlonosičů od 10.30 do 11.00 hod. Další dny jsou rodiče povinni dítě odhlásit! Pokud zákonný zástupce od druhého dne nemoci dítěte stravu neodhlásí budou mu k ceně stravy připočítány doplatky nedotované stravy dětí ve výši 37,- Kč/oběd.

Vedoucí školní jídelny:          Ivana Baraboszová

Email:                                      [email protected]

Tel.:                                          kancelář - 553810423, kuchyň - 553810424


Pronájmy a služby:

 • mateřská škola nemá prostory k pronájmům.