Zápisy do 1.tříd základních škol

Vážení rodiče,

máme pro Vás informace ohledně zápisů do 1.tříd.

Organizace zápisů do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Havířov pro školní rok 2020/2021

1. Termín zápisů je stanoven na 6. – 17. 4. 2020, v jednotlivých případech, ze zvlášť závažných důvodů, lze zápis provést až do 30. 4. 2020 po osobním dojednání zákonného zástupce a ředitele/lky školy.

2. Zápisy budou probíhat na jednotlivých ZŠ bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

3. Zákonný zástupce doručí žádost o přijetí k povinné školní docházce na ZŠ jedním z následujících způsobů:

- datovou schránkou,

- emailem s uznávaným elektronickým podpisem,

- poštou,

- osobním podáním žádosti na ZŠ.

Upřednostňujte podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Žádost o přijetí k povinné školní docházce v příloze č. 1 k této informaci.

4. Sledujte webové stránky a vývěsky základní školy, do které dítě zapíšete. Při vlastním zápisu ve škole dbejte pokynů ředitele ZŠ.

Dokumenty: