Zápis do MŠ 2024

Vážení rodiče,

zveme Vás k zápisu do mateřské školy Balzacova 1190/2 Havířov Podlesí

Místo pro podání žádosti: • kancelář MŠ Balzacova 2/1190, Havířov-Podlesí

Doba pro podání žádosti:

  • 14. května 2024 od 9.00 do 16.00 hod.
  • 15. května 2024 od 9.00 do 12.00 hod.

Počet přijímaných dětí  • MŠ Balzacova - 23 míst 

V případě přijetí dítěte s podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně nebo dítěte mladšího tří let bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy ( vyhl. 14/2005 Sb.).

Zákonný zástupce u zápisu doloží: 

  • vyplněný formulář žádosti o přijetí 
  • vyplněný evidenční list dítěte, potvrzený dětským lékařem o provedeném očkování nebo o kontraindikaci(u dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • žádají – li rodiče o přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, doloží doporučení k poskytování podpůrných opatření vydané školským poradenským zařízením, bylo – li vydáno (§ 16 školského zákona)

Formuláře „Žádost o přijetí“ a „Evidenční list“ si mohou rodiče vyzvednout v kanceláři mateřské školy v době provozu mateřské školy nebo stáhnout zde: https://www.msbalzacova.cz/dokumenty-akt.html


Dokumenty: