Ukázková hodina s dětmi

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na ukázkovou hodinu programů Zvídálek a Kostkáček, které jsou zaměřené na rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností dětí.

První ukázková hodina proběhne 15.2. 2023 od 15.30 pro rodiče dětí ze třídy Ježků a Medvíďát.

Druhá ukázková hodina proběhne 22.2. 2023 od 15.30 pro rodiče dětí ze třídy Berušek a Včeliček.

Obě hodiny se budou konat ve třídě Včeliček.