Školní zralost a připravenost

Vážení rodiče, 

přechod dítěte z mateřské školy do té základní je velkým krokem v jeho životě. Dítě se dostává z období „bezstarostného dětství“ do období školáka – tedy doby prvních skutečných povinností. Jeho prožitky a zkušenosti spojené se školní výukou, jeho první úspěchy či neúspěchy obvykle ovlivňují celou jeho další vzdělávací dráhu. Proto je velmi důležité, aby do školy přicházely děti v době, kdy jsou na školní výuku přiměřeně zralé, dostatečně připravené, ale i motivované.

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Havířově Vás zveme do mateřské školy na vzdělávací seminář O školní zralosti a připravenosti.

Kdy?: 26.2.2024 v 15:30 hod.

Kde?: třída Berušek

Srdečně zveme i širší veřejnost.