Prázdninový provoz

Vážení rodiče,

v příštím týdnu začíná prázdninový provoz, tzn., že mateřská škola je v běžném provozu do 30.6.

  • od 1.7. do 29.7. bude v provozu MŠ Kosmonautů pro přihlášené děti v běžném čase od 6,00 do 16,30 hod. Děti budou rozděleny do tříd.    Vzhledem k vysokému počtu přihlášených dětí počítáme s tím, že ráno pojedou 3 třídy a odpoledne 2 třídy. Informace budete mít dostupné na vstupních dveřích do MŠ.
  • od 1.8. do 24.8. bude v provozu MŠ Balzacova - rozdělení dětí do tříd - informace opět na vstupních dveřích do MŠ.


Údaje o vyzvedávání dětí budou předány p. zástupkyni na MŠ Kosmonautů, proto, jestli máte změny v telefonních číslech nebo kontaktních osobách, nahlaste to ve svých třídách. Pokud dotyčný nebude zapsán v tabulce, nebude dítě osobě předáno.

V průběhu prázdnin budou probíhat drobné opravy, nátěry hracích prvků na školní zahradě a klasický velký úklid školky.

Obě mateřské školy budou uzavřeny od 25.8. do 31.8.2022

Nový školní rok začíná ve čtvrtek 1. září.


Vážení rodiče,

dovolte, abych Vám jménem celého kolektivu mateřské školy popřála krásné a pohodové prázdniny a zároveň Vám poděkovala za spolupráci a přátelskou atmosféru, která v naší školce panuje. Vážíme si Vašich krásných slov, když jste spokojení a líbí se Vám u nás.

Školáčkům přeji vykročení pravou nohou do další etapy jejich života.

Krásné slunečné dny a odpočiňte si od všedních starostí!

Ivana Potyková