Plavání - platba

Platba za plavání

  • číslo účtu  131-296980297/0100
  • variabilní symbol  201001
  • kurzovné + autobus (12 lekcí)  1456,-

Nezasílejte peníze na účet MŠ!!!

Platbu zasílejte do 27.9.2023