JAK VZNIKL ČESKÝ LEV?

Záměrem tohoto tématu je seznámit děti s dějinami a pověstmi českého národa. Děti si prohloubí znalosti v oblasti dějepisu, nahlédnou do minulosti a získají povědomí o historických tradicích a řemeslech. Děti zjistí, jak se člověk v historii vyvíjel a jak lidé žili v pravěku, středověku a novověku. Seznámí se s významnými panovníky českého národa, zjistí odkud se vzal český lev a získají povědomí o významných událostech v našich dějinách. Děti se také blíže seznámí se svým státem a městem, ve kterém žijí. Získají povědomí o státních symbolech, hlavním městě a prezidentovi České republiky. Dále děti zjistí zajímavosti o svém městě Havířov, jeho okolí (historie, památky, místní řeky, starosta, okres), a naučí se přesnou adresu svého bydliště.

Na úvod jsme s dětmi zavítali do období pravěku, kde společně vytváříme pravěkou jeskyni. Děti se dozvěděly o vzniku života na zemi a vývoji člověka. Naučily se nové pojmy jako pazourek, seznámily se s prehistorickými živočichy a pravěkou kulturou (jeskynní malby). Momentálně se naše děti z lovců a sběračů vyvinuly v zemědělce.