Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,

zveme Vás k zápisu do mateřské školy, který bude probíhat od 4.5. do 15.5. 2020

Zápisy budou bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců! 

Poskytování informací k zápisům od 9.00 - 12.00 hodin na telefonním čísle 553 810 423,  733 413 956


Zákonný zástupce doručí k přijetí k předškolnímu vzdělávání tyto dokumenty:

 1. žádost o přijetí vč. příslušných formulářů - Evidenční list dítěte bez potvrzení od lékaře, to bude nahrazeno čestným prohlášením o očkování dítěte
 2. prostá kopie očkovacího průkazu dítěte
 3. prostá kopie rodného listu

Očkování:  v případě, že dítě nebylo očkováno dle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku svého dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, proč dítě není očkováno (trvalá kontraindikace a pod.) Povinnost očkování se netýká dítěte, které začne plnit povinné předškolní vzdělávání. V této souvislosti upozorňujeme, že zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 5-ti let, pokud ještě do MŠ nedocházejí.


Způsob doručeníjedním z následujících způsobů:

 • vhozením do poštovní schránky umístěné na vstupní brance MŠ
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý mail)!
 • datovou schránkou
 • v krajním případě osobním podáním v MŠ a to pouze ve středu 6.5 a 13.5 od 8.00 - 12.00 hodin

Co se bude dít dále...

 • dokumenty zaevidujeme do Protokolu pod jednacím číslem
 • na Vaši emailovou adresu zašleme přidělené registrační číslo pod kterým Vaše dítě povedeme. Prosíme o čitelně vyplněnou emailovou adresu v Žádosti!
 • na uvedenou emailovou adresu Vám budeme postupně zasílat informace
 • cca 20. - 21. 5. zveřejníme na webových stránkách registrační čísla přijatých dětí

  Spádová oblast - Havířov-Podlesí, Havířov-Město, Havířov-Šumbark, Havířov-Životice, Havířov-Prostřední Suchá, Havířov-Dolní Suchá


Dokumenty k zápisu k dispozici v přiložených dokumentech nebo na webu v sekci dokumenty – formuláře – zápis 2020 + čestné prohlášení.


Úplné znění Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 ze strany MŠMT

http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021?highlightWords=opat%C5%99en%C3%AD+z%C3%A1pis%C5%AFm+M%C5%A0