Programy pro školní rok 2022/2023

Programy pro školní rok 2022/2023

 Pondělí

 • Keramika 
 • Malý Ajťák

Úterý

 • Kostkáček - předmatematická gramotnost
 • Logohrátky
 • Plavání 

Středa

 • Zvídálek  - předčtenářská gramotnost
 • Zvoneček
 • Šachy

Čtvrtek

 • Angličtina 
 • Logohrátky
 • Tělocvična ZŠ Mládežnická

   


Šachy

Program pro předškolní děti...

Výuku povede: Vlastimil Neděla
Keramika

Cílem je seznámit děti s možnostmi hlíny, glazury, rozvoj fantazie a tvořivosti, posílení jemné motoriky. Děti budou své dovednosti prezentovat při nejrůznějších příležitostech, výstavách.

Výuku povede: Bc. Hana Kunčická

Cena: 40 Kč/hodina(materiál,výpal)Zvídálek 

Program pro předškolní děti zaměřený na předčtenářské dovednosti s využitím projektu Celé Česko čte dětem. Cílem je zvládnutí dovedností potřebných pro oblast čtení, psaní - poslech prózy, poezie (zvládnout naslouchání s porozuměním textu, posilování mechanické paměti, práce s textem, rozklady...

Výuku povede: Silvie PavlasováAngličtina

Program pro předškolní děti je zaměřený na seznámení se s cizím jazykem, obohacení slovní zásoby o cizí slovíčka, prohlubování zájmu o cizí jazyk. Vše přirozenou a zábavnou formou, které je blízka jejich věku.

Výuku povede Mgr. Zuzana Synková.

Cena: pracovní sešit 300,-Kostkáček

Program pro předškolní děti zaměřený na předmatematické dovednosti s využitím metody profesora Hejného. Cílem je zvládnutí dovedností potřebných pro oblast matematiky - práce dle instrukce (skládání papírů, stříhání...), představy o číslech v jiných vazbách, orientace na ploše, v prostoru, rozvoj logických představ, paměti... 

Výuku povede: Lic. Barbora Komendová Logohrátky

"Povídálek" Program pro předškolní děti zaměřený na procvičování výslovnosti (nejedná se o nápravu řeči!!!), sluchu. Pro děti mladších věkových skupin-prevence. Cílem je zvládnutí správné výslovnosti, rozšíření slovní zásoby... 

Výuku povede: Bc. Radana Jakubišinová, Tereza Sedláčková DiS.Zvoneček

Program pro děti, zaměřený na ovládání dechového svalstva, držení těla při zpěvu, rozvoj řečových a jazykových dovedností, pohybovou improvizací, ale také rozvoj představivosti, fantazie, paměti...

Výuku povede: Lic. Natálie Doležalová DiS.
Malý Ajťák

Záměrem programu je rozvíjení digitální gramotnosti, kterou pojímáme jako soubor digitálních kompetencí (vědomostí, dovedností, postojů, hodnot), které potřebuje jedinec k bezpečnému, sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, při učení, ve volném čase i při svém zapojení do společenského života.

Výuku povede: Jan Jaroš DiS.
Plavání


Zajišťuje plavecká škola Delfínek - 12 lekcí. Výuka bude probíhat v nově rekonstruovaném bazénu Hala Slávia. Plavání bude probíhat v dopoledních hodinách. Počet dětí je omezen na 24 dětí/ kurz.

Cena: 900,- kurzovné + autobusLyžařský výcvik

V případě zájmu rodičů a vhodných sněhových podmínkách proběhne v zimních měsících týdenní lyžařský výcvik. Odjezd každý den ráno, návrat k obědu. Výcvik povedou zkušení lyžařští instruktoři. Podmínky a cena bude projednána v případě zájmu na informativní schůzce.