Programy pro školní rok 2020/2021

Programy pro školní rok 2020/2021

 Pondělí

  • Keramika 

Úterý

  • Zvídálek 2 - předčtenářská gramotnost
  • Logohrátky

Středa

  • Zvídálek 1 - předčtenářská gramotnost
  • Všeználek - předmatematická gramotnost

Čtvrtek

  • Angličtina 
  • Zvoneček
  • Plavání od září do prosince


Keramika

Kreativní tvoření vede paní učitelka Bc. Kunčická Hana, Tereza Sedláčková DiS.

Cílem je seznámit děti s možnostmi hlíny, glazury, rozvoj fantazie a tvořivosti, posílení jemné motoriky. Děti budou své dovednosti prezentovat při nejrůznějších příležitostech, výstavách.

Co budou děti potřebovat: zástěru proti zašpinění oděvu

Cena: 150 Kč/ měsíc


Zvídálek 1

Program pro předškolní děti zaměřený na předčtenářské dovednosti s využitím projektu Celé Česko čte dětem. Povede Silvie Pavlasová. Cílem je zvládnutí dovedností potřebných pro oblast čtení, psaní - poslech prózy, poezie (zvládnout naslouchání s porozuměním textu, posilování mechanické paměti, práce s textem, rozklady...

Cena: zdarmaAngličtina

Program pro předškolní děti je zaměřený na seznámení se s cizím jazykem, obohacení slovní zásoby o cizí slovíčka, prohlubování zájmu o cizí jazyk. Vše přirozenou a zábavnou formou, které je blízka jejich věku.

Výuku povede Mgr. Zuzana Synková.

Cena: zdarma


Všeználek

Program pro předškolní děti zaměřený na předmatematické dovednosti s využitím metody profesora Hejného. Povede Bc. Věra Kvapulinská.

Cílem je zvládnutí dovedností potřebných pro oblast matematiky - práce dle instrukce (skládání papírů, stříhání...), představy o číslech v jiných vazbách, orientace na ploše, v prostoru, rozvoj logických představ, paměti... 

Cena: zdarma


Zvídálek 2

Program pro předškolní děti zaměřený na předčtenářské dovednosti s využitím projektu Celé Česko čte dětem. Povede Lic. Natálie Doležalová DiS. Cílem je zvládnutí dovedností potřebných pro oblast čtení, psaní - poslech prózy, poezie (zvládnout naslouchání s porozuměním textu, posilování mechanické paměti, práce s textem, rozklady... 

Cena: zdarma


Logohrátky

"Povídálek" Program pro předškolní děti zaměřený na procvičování výslovnosti (nejedná se o nápravu řeči!!!), sluchu. Pro děti mladších věkových skupin-prevence. Povede Bc. Radana Jakubišinová. Cílem je zvládnutí správné výslovnosti, rozšíření slovní zásoby... 

Cena: zdarma


Plavání

Zajišťuje plavecká škola Delfínek - 12 lekcí. Výuka bude probíhat v nově rekonstruovaném bazénu Hala Slávia. Plavání bude probíhat v dopoledních hodinách. Počet dětí je omezen na 24 dětí/ kurzLyžařský výcvik

V případě zájmu rodičů proběhne v zimních měsících týdenní lyžařský výcvik. Odjezd každý den ráno, návrat k obědu. Výcvik povedou zkušení lyžařští instruktoři. Podmínky a cena bude projednána v případě zájmu na informativní schůzce. 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.