25. 5. - otevíráme dveře...

Vážení rodiče, milé děti

v pondělí 25. 5. se byť omezeně, ale přesto otevřou dveře školičky. Na základě Vaší zpětné odpovědi ohledně přihlášení dětí k 25. 5. Vám sděluji, že můžeme vyhovět všem Vašim požadavkům -  a tři neměnné skupiny jsou naplněny. Písemný seznam bude na vstupních dveřích nic se nemění ze zaslaných Informací ohledně skupin - tříd (přihlášené děti ze Včelek budou ve Včelkách, přihlášené děti z Medvíďat v Medvíďatech, přihlášené děti z Berušek v Beruškách, přihlášené děti z Ježečků budou pravděpodobně všichni v Beruškách) 

Jelikož v našem okolí není příznivá situace v rámci COVID-19, prosím, Čestné prohlášení vyplňujte až s datem nástupu -  k 25. 5.

Prohlášení, které jste již někteří vypsali a odeslali škole bylo skartováno. Někteří rodiče již škole oznámili, že dítě nenastoupí - jsou v karanténě.


Pár shrnutí a připomenutí :

• Při prvním vstupu dítěte do MŠ a to ke dni 25. 5. (datum podpisu) a při nástupu dítěte po nemoci odevzdají rodiče podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění… (bylo přílohou u email)

• Dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 m od ostatních, dospělý si nasadí roušku, dezinfekce rukou u vstupních dveří, nezdržovat se v prostorách školy, zákaz vstupu do tříd, dodržovat odstup v šatně, vyčkat

• S dítětem smí vstoupit pouze 1 osoba. Je přísně zakázáno vjíždět s kočárkem, koloběžkou do budovy školy

•Zákaz nošení vlastních hraček, plyšáků

• V případě onemocnění jiného dítěte vybavte své dítě 2 rouškami (v igelitovém sáčku, podepsané na jeho značce) – pokud ve skupině někdo onemocní, bude dítěti nasazena rouška

• V případě onemocnění Vašeho dítěte budete ihned kontaktováni, při podezření na Covid-19 bude kontaktována i hygienická stanice

• Bude vhodné doložit potvrzení od lékaře, že dítě trpí alergiemi s projevy kašle…

• Děti vybavte vhodným oblečením, budou co nejdéle pobývat venku, ráno obličej ošetřete krémem – i my se budeme snažit o jistý odstup od dětí, bezkontaktnost. Přineste sprey na klíšťata a každé ráno čistou prázdnou plastovou láhev na pitný režim

• Zahrada je rozčleněna, skupiny budou odděleny, mimo zahradu je pobyt zakázán

• Děti se nebudou u jídla obsluhovat samy, vše se jim bude roznášet – stravování, oběd bude trvat déle, proto v případě odchodu po obědě, vyčkejte na pokyny p. učitelky. Nemůžete čekat v budově školy.

• Do odvolání je zákaz vydávat oběd do jídlonosičů, proto včas omlouvejte své dítě – prodloužily jsme dobu a to do 7,00 hod. ráno. Platí do 30. 6. 2020


Podrobněji jste byli informováni emailem 14. 5. 2020, kde byly přiloženy Informace, Čestné prohlášení a Tabulky k přihlášení.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.