Sleva na dani

Vážení rodiče,

ve svých třídách budete mít v termínu do konce ledna připraven potvrzený tiskopis pro uplatnění slevy na dani za úhradu "školného". Upozorňuji, že odpočet na daň se nevystavuje zákonným zástupcům dětí,

  • které měly odklad školní docházky (úhradu za školné jste neplatili)
  • které byly osvobozeny od platby školného na základě pobírání sociálních dávek


Zákonní zástupci děti předškolních,

  • obdrží výši úhrady za platby leden - srpen. Od září 2019 již úhradu neplatíte.