Seznamte se
Haló, pane karnevale, račte vstoupit, pojďte dále...

Karnevalové veselí proběhne 5. března od 16,00 hod. ve Společenském domě Reneta.

Letošní téma " Se zvířátky do pohádky"

Předprodej vstupenek-místenek od 20. 2. ve třídě Včelky.
Bližší informace ve třídách na nástěnkách + v Sekci Nástěnka.

Těšíme se na společné příjemné prožité odpoledne naplněné dětskou radostí z vystoupení, tancem, soutěží i her...


      

Úprava provozu školy v době jarních prázdnin

Vzhledem k jarním prázdninám v základních školách je výrazný úbytek přihlášených dětí k docházce do mateřské školy. Z tohoto důvodu bude provoz v době od 11. 2. - 15. 2. následující:
 • třídy Včelky + Medvíďata budou uzavřeny (do těchto tříd se nedozvoníte)
 • děti ze třídy Včelky budou ve třídě Berušky. Děti ze třídy Medvíďata budou ve třídě Ježci
 • šatny budou přístupné, dítě si převléknete ve své šatně a předáte v určené třídě


Zároveň Vás informujeme o výskytu spály a spálové angíny ve škole.Dětem i rodičům přejeme příjemně strávený týden - ať již budete kdekoliv...

Lyžařská školička - Řeka

V pondělí 14. ledna začíná výuka lyžování v areálu SKI-Řeka. Lyžařská školička je naplněna, předkládáme bližší informace:

 • odjezd po celý týden v 7,30 hod., autobusová zastávka
 • nezapomeňte vše podepsat - tašku, helmu, lyže, lyžáky, označit kuklu. Zpět budou vozit k vysušení domů - lyžáky, helmu (po příjezdu budou batohy, tašky uloženy v učebně v přízemí, děti Vám ukáži...) Lyže zůstanou uloženy v areálu. Pokud Vám čas nedovolí přivést dítě až k odjezdu, prosíme, ponechte batoh, lyže uvnitř u vstupních dveří školy
 • platbu 2 300,-Kč proveďte na účet školy, případně hotově. Kdo bude mít lyžařskou výstroj z půjčovny + 800,-Kč/týden
 • v pátek, dle Vašich možností, máte možnost přijet za námi podívat se, co děti za týden zvládly

V ceně je zahrnuta doprava, instruktor, lano, vlek, svačina, pitný režim.
Návrat k pozdějšímu obědu.

Organizace v mateřské škole zajištěna v běžném režimu. S dětmi budou střídavě vyjíždět nad rámec pracovní doby paní učitelky, školnice a p. Monika.

                      

Čas vánoc i předsevzetí...

...je již za dveřmi. Poslední dny adventu se blíží ke svému konci, skončí uvažování nad dárky, pečení cukroví, zdobení stromečku, nákupy...nastane čas klidu, pohody, obdarování. Rodiny zasednou ke svátečnímu stolu, budou naslouchat krásným koledám, budou ctít svou rodinnou tradici vánoc...pak zazní tolik očekávaný zvoneček. My všichni budeme, někteří i se slzami v očích, pozorovat rozzářená dětská očička a těšit se z toho, že i my, dospěláci, jsme obdarováni.


V novém roce všem přejeme pevné zdraví, štěstí, lásku, tolerantnost, vstřícnost a hlavně lidskost.

  


Mirka Turecká

Malá technická univerzita

Škola se zapojila do programu pro mateřské školy. Od listopadu do května budou v dopoledních hodinách probíhat zábavné vzdělávací lekce s tématy, které :
 • názorně a jednoduše rozvíjí technické a logické schopnosti dětí
 • propojí všechny pregramotnosti (čtenářskou, matematickou, digitální)
 • děti si v tématech budou hrát na Stavitele města, Malého architekta, Malého inženýra, Malého projektanta, Stavitele mostů, Stavitele věží, Malého vodohospodáře, Malého energetika, Malého archeologa

  Podrobné informace, i s termíny, máte písemně přístupné v šatnách.

Zavíráme zahradu

Na podzim, když vítr fouká,
k zimnímu spánku ukládá se
les, zahrada i louka.

Milí rodiče,
přijďte se svým dítětem na podvečerní stezku plnou soutěží a hádanek. Projít světelnou bránou, uložit svého skřítka na naší zahradě a uzamknout jí kouzelným klíčem.

Začínáme ve čtvrtek 15.11. v 16.00 hod. na ul. P.Bezruče - vstup do lesoparku. Nezapomeňte na malé světýlko a skřítka.Pozvání rodičů předškolních dětí...

na informační schůzku se zástupci pedagogicko-psychologické poradny, kteří Vám představí nabídku Rozvojového programu pro předškoláky.
Doporučujeme se schůzky zúčastnit, budou zodpovězeny i Vaše dotazy. Ze strany mateřské školy budete informováni o tom, jakou formou probíhá diagnostika předškolních dětí, o případných konzultacích.
 • 1. listopadu v 15,30 hod.
 • třída Berušky


Pozvání na třídní schůzky

Vážení rodiče,
prázdniny se blíží ke konci a v plné přípravě je období nastávajícího školního roku. Přijměte pozvání na první společné třídní schůzky, které proběhnou s tímto programem:
 • projekty mateřské školy - školy v přírodě, plavecký výcvik, lyžařská školička, karneval, aktivity s rodiči, s dětmi...
 • programy pro děti - keramika, flétna, Zvídálek, Všeználek...
 • organizační náležitosti dané třídy - kultura, akce, provoz školy...

 • 10. září od 15,45 hod. ve třídách Ježci, Medvíďata
 • 11. září od 15,45 hod. ve třídách Berušky, Včelky
 • zodpovíme Vaše dotazy, podněty...

Nastávajícím prvňáčkům...

...přejeme radostné vykročení tou správnou nožkou do školy, spoustu nových kamarádů, poznatků i spravedlivě přísnou paní učitelku. Budeme rády, když Vám vybude chvilička k cestičce do "malé školičky" za kamarády i námi.

                            

Informace pro nastupující děti a jejich rodiče


Na Vaše e-mail adresy byly zaslány přihlašovací údaje a hesla. Prosím, o kontrolu, někdy může zpráva spadnout do spamu.

Seznam věcí, které dítě potřebuje v mateřské škole:
 • pevné papučky, ne žádné nazouváky, crossy
 • pohodlné převlečení do třídy - tričko, tepláčky, ponožky. Převlečení přizpůsobte teplotám, dítě při hře je v pohybu, ať není "přehřáté"
 • do šatnového bloku připravte dítěti volné, starší převlečení na ven. Věci, o kterých víte, že Vám nebude vadit umazání, poničení, roztržení..., totéž platí i o obuvi
 • náhradní oblečení v případě "malé nehody" - spodní prádlo, tričko, ponožky
 • malý podepsaný plastový hrníček pro pitný režim
 • pyžamko
 • hygienické potřeby - papírové kapesníčky, tekuté mýdlo do dávkovače, ubrousky, igelitové sáčky

PROSÍME O PODEPSÁNÍ VĚCÍ, v případě záměny či ztráty pak opravdu nelze „zatoulané“ věci hned dohledat. Není v našich silách zapamatovat si, které věci komu patří, rovněž oblečení bývá často stejné, děti si je nepoznají. Uvědomte si, že Vaše dítě může přivádět ráno například maminka a při odvádění se střídá více rodinných příslušníků, takže ani oni mnohdy neví, co má dnes jejich dítě oblečeno....

Jak můžete Vy, rodiče, pomoci svému dítěti při sebeobslužných dovednostech?
Při výběru oblečení pro dítě vybírejte takové, které si samo zvládne obléknout. Například příliš úzké triko, které má dítě problém přetáhnout přes hlavu či ponožky, které jen s obtížemi natáhne na nožky – to vše může dítě odradit od zkoušení samostatného oblékání a vede spíše k jeho vzteku a nechuti se oblékat. A co by mělo dítě zvládnout?
S malou dopomocí se oblékat či svlékat a nejen pasivně sedět a nastavovat dospělému při oblékání ruce či nohy.

Podrobné informace získáte na zářijových třídních schůzkách svých tříd.

Vážení rodiče, nově příchozích dětí

Vaše dítě v pondělí 3. 9. nastoupí poprvé do školky. Začátek docházky do mateřské školy je zátěžový také pro rodiče. Pokud jste sami úzkostní a máte obavy z toho, jak dítě novou situaci zvládne, bude možná lepší, když zprvu bude přivádět dítě někdo jiný. Dítě je velmi citlivé a Váš strach dokáže vnímat. Některé děti prožívají změny spojené s příchodem do mateřské školy pláčem, smutkem při loučení. Postupně se citové projevy uklidní, ale zase se mohou vracet například po víkendu nebo po několikadenní nepřítomnosti. Některé děti nemají s adaptací prakticky žádný problém, o vše se zpočátku aktivně zajímají, vyzkouší si velkou většinu her a hraček a pak náhle přijde období pláče, smutku - co chtělo, to poznalo a teď se chce vrátit zpět do předešlého domácího období. Velmi Vám pomohou informace od učitelek o chování Vašeho dítěte během dne, protože dle našich zkušeností naprostá většina dětí, které se s rodičem těžce loučí, jsou brzy po odchodu aktivní a neprojevují se lítostivě a uzavřeně. Prosíme, udělejte si čas, abyste první den mohli se svým dítětem alespoň hodinu pobýt ve třídě – pro dítě i pro Vás je to významný a zároveň náročný den. První den prosíme, abyste přišli s dítětem do 8,00 hodiny. Pro snadnější adaptaci doporučujeme dítě v prvních dnech nenechávat samo hned celý den, ale to už záleží pouze na Vás a Vašem dítěti, paní učitelky Vám rády poradí.

Když se budete s dítětem ve třídě loučit, udělejte to krátce a „bezbolestně“, dobu loučení neprotahujte. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Z našich zkušeností víme, že mnohdy rodič snáší odloučení hůř než dítě a přenáší na něj své obavy. Je to pro Vás těžké, ale překonejte se, neboť jinak svému dítěti adaptaci jen zhoršíte.
Domluvte si se svým dítětem v kolik hodin ho vyzvednete a ukažte mu, že se těšíte na shledání s ním (více k adaptačnímu režimu naleznete v Sekci - Slovo ředitelky, případně v Kukátku - Nastupuji v září do školy, ze dne 2.7.2012).

Platby
První platbu budete provádět během měsíce září - po přihlášení do své třídy naleznete zde kolonku po pravé straně Moje platby (kliknete) - tam se Vám objeví výše platby - školné + stravné (zřejmě první týden v září). Platbu můžete provést:
 • na účet (číslo účtu naleznete na nástěnce při vchodových dveřích, na www.stránkách školy - Kontakty). Variabilní symbol - jakékoliv číslo. Do poznámky uveďte příjmení dítěte (dopsat můžete platba za - školné, stravné, plavání, flétna....)
 • hotově u p. ekonomky - budou vypsány dva termíny (písemně na vstupních dveřích). Ekonomku najdete - vstupní dveře Včelky, po schodech nahoru, vpravo (u šatny Včelek).
 • výše stravného - celodenní + nemléčná dieta 35,- Kč, bezlepková dieta 40,-Kč, odklad školní docházky 37,-Kč
 • výše školného 400,-Kč (předškolní děti školné neplatí, odložená školní docházka již také ne)


Pod kolonkou Moje platby, je kolonka Omluvit dítě on-line, jinak můžete dítě omlouvat telefonicky do své třídy, osobně.

Vašim dětem i Vám přejeme pohodový klidný start, pevné nervy i pochopení. Věříme, že budeme vzájemně dobrými partnery a společně pomůžeme dětem usnadnit první kroky.

Školní rok 2017/2018 končí...


Prázdninový provoz končí

Upozorňujeme, že v pátek 24. 8. končí prázdninový provoz. V týdnu od 27. 8. - 31. 8. budou MŠ Balzacova i MŠ Kosmonautů uzavřeny.

Provoz obou mateřských škol od 3. září

Natáčení do pořadu ČT:D/art "Draci v hrnci"


Česká televize nás oslovila s natáčením dětí do dětského pořadu Draci v hrnci. Kdo tento pořad s dětmi sleduje ví, že se jedná o "vaření". Naše děti, na základě požadavku TV, se zvládly naučit písničky k dílu č. 27 s názvem "Vaječná smaženka" k dílu č. 28 s názvem "Sicilské špagety" (určitě je Vám doma neustále zpívají...).

Vysílání na ČT:D/art bude 14. října a 21. října v 9,00 hod., poté bude možnost pořad zhlédnout na www.ivysilanict.cz

      

Fotografie z natáčení jsou vloženy ve Fotogalerii.

Prázdniny jsou za dveřmi

a je to opět tady, poslední den ve školách, školkách.

Všem dětem, školákům i Vám rodičům přejeme prázdninové dny plné objevování, poznávání, ať budete kdekoli v naší krásné zemi, či za hranicemi = prostě spoustu prožitků spojených s odpočinkem v kruhu přátel, rodiny, známých.
Děkujeme Vám za úžasnou spolupráci ve školním roce, za milá slova, květiny při loučení.
A teď jen otevřít dveře a pustit prázdniny..., ahoj 3. 9.

Prázdninový provoz
Pro přihlášené děti z naší MŠ a MŠ Kosmonautů začíná prázdninový provoz od 2.7. na vstupních dveřích naleznete informace.

Slavnostní loučení se školáky na Zámečku

Srdečně Vás všechny zveme na slavnostní loučení s předškoláky, které bude probíhat v úterý 12.6.2018 na Zámečku v Havířově. Předškoláci ze třídy Ježků a Medvíďat začínají v 16.00 hod a ze třídy Včeliček a Berušek v 17.00 hod. Děti budou mít aktovku a dívky budou oblečené jako princezny, chlapci jako rytíři.

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2018

Mateřská škola přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

2117  5217  5717  5817  6817  31/18  32/18  33/18  34/18  36/18  
37/18  38/18  41/18  42/18  43/18  44/18  45/18  49/18  51/18
52/18  53/18  54/18  55/18  56/18  57/18  58/18  59/18  60/18
61/18  62/18  64/18

První společná schůzka s rodiči nově přijatých dětí se uskuteční 19. 6. v 15,30 hod. ve třídě Berušek.

Vloženo 23. 5. 2018

Den dětí...

... prožijeme společně 30. 5. na školní zahradě. Odpolední program je pro děti překvapením, občerstvení zajištěno.
Zajímavý program bude probíhat již od rána, Vás rodiče srdečně zveme od 15,30 hod., dítě si vyzvednete ve třídě a přejdete na školní zahradu.

Informace k plaveckému výcviku

Výuka plavání bude probíhat ve středy. Odjezd autobusu ze zastávky v 8,35 hod. Výuka od 9,00 - 9,45 hod. Odvoz zpět ke škole v 10,05 hod.
Do batůžku - plavky, plavecká čepice, podepsaný ručník. Dětem se na vlhké nohy velmi špatně oblékají punčocháče, proto prosíme, dejte dětem "spodky" (ustřižené punčocháče) a ponožky.

Výuka začíná 21. 2.!!!
Úhradu pak můžete provést i bezhotovostně, termín úhrady Vám sdělíme. Nemáme ještě Smlouvu s cenou.

Vánoce jsou přede dveřmi...


...poslední svíce adventního věnce se letos zapálí na Štědrý den. Nicméně adventní shon je za námi, v bytech voní vanilka, vánoční stromečky se připravují k výzdobě a mnohde již září, "Ježíšek" si čte poslední přání i touhy, aby nikoho nezklamal. Přichází vánoční čas - připravit slavnostní stůl, v klidu a v pohodě zasednout s celou rodinou a prožít ty nejkrásnější svátky v kruhu nejdražších.


    

Přejeme všem tajemné, šťastné a veselé vánoční svátky.

Vánoční sbírka pro útulek MAX...

...měla v mateřské škole velký ohlas. Ve třídách se povídalo o opuštěných zvířatech, jejich osudu i o tom, jak můžeme pomoci. Na otázku "proč jsou opuštěné a jsou v útulku" děti našly zajímavé odpovědi - pán umřel, maminka už doma nechtěla pejska, který dělá nepořádek, nikdo kočičku nechce...,přes odpovědi dětí jsme se dostali k "jádru" - uvědomění si toho, že když chceme jakékoliv zvířátko, musíme se o něj starat, mít ho rádi, jako své kamarády...


13. 12. dopoledne pojedou děti, které na opuštěná zvířátka nezapomněly, předat vánoční nadílku do útulku Max.
Při předávání bude i TV Polar.

Velké poděkování za sbírku náleží rodičům dětí.

Mik, miku, Mikuláš!


K adventní době náleží i tradice Mikuláše a ..., s kýmpak asi přijde letos? Třídy vyzdobeny, děti připraveny - tak už pojď!

Mikulášská nadílka zítra 5. 12. v dopoledních hodinách.

Děkujeme žákům z různých tříd ZŠ Mládežnická - "herci" v rolích hodného Mikuláše, milého čertíka a nebeského anděla

Zavíráme zahradu

Měsíc říjen - to je věc! Zrána chladno, znáš to přec.
Měsíc říjen - to je když: skřítka na zahrádce uložíš!

Milí rodiče,
společně se svým dítětem si doma vytvořte svého skřítka, kterého uložíte na školní zahradě. Skřítek bude celou zimu zahradu hlídat.

Začínáme 16.10. v 16 hod. na ul. P. Bezruče - vstup do lesoparku. Tam také najdete první stanoviště s úkolem. Po splnění všech úkolů, děti dojdou až na zahradu, kde uloží svého skřítka a zahradu uzamknou klíčem.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou:
 • 14. 9. v 15,30 hod., třídy Včelky, Berušky
 • 18. 9. v 15,30 hod., třídy Medvíďata, Ježci
 • účast rodičů žádoucí


Vážení rodiče, milé děti


prázdniny za chvíli "budou za dveřmi" a my se opět s mnohými shledáme. Začínajícím školákům přejeme radostný vstup do základní školy a velmi nás potěší, když se přijdete ukázat.
Ve školce probíhá úklid po opravách tak, aby vše bylo připraveno na pondělí 4. 9., užijte příjemné poslední dny a školka se již na Vás těší...


Připomínáme, že od pondělí 4.9.2017 začíná povinné předškolní vzdělávání pro "předškoláky" - nezaspěte a přijďte do školky včas - do 8.30 hodin.


Školní rok 2016/2017 končí

Poděkování i přání...

Vážení rodiče,
děkujeme Vám za milá slova, nádherné květiny i perfektní vstřícnou spolupráci po celý školní rok, který opět tak rychle "utekl".

Všem přejeme spoustu nevšedních prázdninových zážitků i prožitků s rodinou, s přáteli. K tomu hodně slunečných dnů, pohody, odpočinku, ale i dobrodružství...
      

Těšíme se na Vás v pondělí 4. 9.

Prázdninový provozMateřská škola bude:
 • 3. 7 - 7. 7. uzavřena
 • 10. 7. - 31. 7 v provozu pro přihlášené děti z naší MŠ a pro přihlášené děti z MŠ Kosmonautů
 • 1. 8. - 1. 9. uzavřena (pro přihlášené děti z naší MŠ je zajištěn provoz v MŠ Kosmonautů)


Nový školní rok bude zahájen 4. 9. 2017

Registrační čísla přijatých dětí...

k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017

5416    4617    2817    4717    6417    2217    4917    4417    4517
2417    3317    2917    5617    5017    4816    6117    2317    5316
4916    2617    3017    4017    4317    3817    5616    3717    5516
3617    5517    5417    5917    3217    2517    2717    9116

Výdej Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy si vyzvednete v ředitelně školy osobně v termínech:
 • 29. 5. od 10,00 - 15,30 hod.
 • 30. 5. od 10,00 - 12,30 hod.
 • 31. 5. od 10,00 - 14,00 hod.


První společná schůzka s rodiči přijatých dětí proběhne 20. 6. v 15,30 hod. ve třídě Berušek.

Zveřejněno dne 17. 5. 2017
Bc. Turecká Miroslava

Loučení se školáky...


                

... 18. 5. PZKO U Zborůvky pod "taktovkou" nejen Macha a Šebestové. Pasování převezme A. Dudek, ilustrátor dětských knih.
Organizační informace vloženy v jednotlivých třídách.

Zápisy do mateřských školRada města Havířova schválila termíny zápisů do mateřských škol ve dnech:

 • 10. května 9,00 hod. - 16,00
 • 11. května 9,00 hod. - 12,00


 • Místo zápisu:
  • ředitelna mateřské školy [*BO D]

  Tiskopisy (Žádost o přijetí + Evidenční list dítěte) jsou přístupné v Sekci - Ke stažení/Formuláře. V Sekci - Ke stažení je Směrnice k zápisu 2017/2018, kde naleznete vše potřebné k probíhajícímu zápisu.


  Dne 3. května od 10,00 hod. - 12,00 hod., proběhne Den otevřených dveří, prohlédnete si prostory školy, budou zodpovězeny Vaše dotazy...

Fyzika do školky? Proč ne...

Spolupráce s rodiči vnáší do života školy pestrost, aktivitu i radost dětem. Vítáme nápady od rodičů a Vaši spolupráci považujeme za výraznou prioritu, která pomáhá vytvořit otevřenější a vstřícnější vztahy. A co má společného nadpis s tímto povídáním? Tatínek, ze třídy Včelek, vznesl nápad na vytvoření výukové desky, která děti provede tajemstvím elektřiny...
Na desce se děti seznámí s principy elektřiny pomocí robotů "Napěťáčků". Zjistí, jak funguje schodový vypínač, co je uvnitř vypínače, proč bliká světýlko. Co se stane, když odmontují drátek i to, že elektřinu můžeme slyšet pomocí bzučáku i změřit sílu sluníčka pomocí soláru. Cílem je podpořit polytechnické vzdělávání - zručnost i obratnost při práci s drobnými součástky, nabídnout dětem atraktivní činnost. Tablety, mobily i PC ovládají dokonale, ale co takhle vzít si šroubováček a přišroubovat uvolněný šroubek..., rovněž oproti elektrickým stavebnicím si děti "sáhnou" na běžnou realitu. Dozví se odkud a kam vedou drátky a mohou vyvozovat závěry, co se stane, když drátky zapojí špatně, nebo odpojí. Deska je bezpečná pro děti díky nízkému napájení.
Předpokládáme, že brzy zjistí, že samy mohou přepojovat a zjišťovat funkci bzučáku, ventilátorku, světýlek. Na druhé straně samozřejmostí je i posílení povědomí o tom, jak elektřina dokáže ublížit a být nebezpečná.


Věříme, že v poznávání dalších zajímavých fyzikálních jevů "pohádková fyzika" budeme pokračovat v Základní škole Mládežnické, která podala projekt na vybavení fyzikální učebny a naše škola je partnerem tohoto projektu.

Společná schůzka s rodiči

Zveme rodiče dětí na schůzku, jejíž náplní bude seznámení se změnami ve školské legislativě, které se Vás budou týkat od 1. 9. 2017
zveme rodiče dětí
 • které od 1. 9. 2017 budou odcházet do základní školy
 • které od 1. 9. 2017 budou "děti předškolní"
 • rodiče mladších dětí - budou seznámeni v rámci podzimních třídních schůzek

Termín:
21. 2. v 15,00 hod. ve třídě Berušek
od 15,30 hod. beseda s psychologem a speciálním pedagogem z PPP, zaměřená na školní zralost a připravenost.


Společná schůzka se zástupci Základních škol - Hrubína, Mládežnická
proběhne před zápisy do škol, budete seznámeni s podrobnostmi zápisu, odpoví na Vaše otázky...

Termín:
21. 3. v 15,30 hod. ve třídě Berušek

Ve svých třídách máte vloženy další odkazy.

Ukončení lyžařského výcviku

Děti zvou své rodiče, aby se přijeli podívat na ukončení výcviku a podpořit je při závěrečných závodech. Mnohé děti se v pondělí poprvé postavily na lyže a co zvládly? = někteří již přešly ke kotvě a zvládají "velký svah" a většina začátečníků sjede svah a dokáže na laně vyjet nahoru. Pokud Vám to umožní pracovní podmínky, přijeďte.
Jestli plánujete po ukončení s dítětem odjet svým autem, zvažte, zda si oběd v pátek odhlásíte, nebo máte možnost dát ráno do školky jídlonosič.

Čas: cca 10,30 hod. Instruktoři plánují začít se závody a "ukončovacím ceremoniálem" v 11,00 hod.

Pokud Vám pracovní podmínky nedovolí přijet, organizace příjezdu se nemění. Batohy s lyžemi budou k vyzvednutí na obvyklém místě.

    

    

Novoroční přání...

Půlnoční ohňostroj a s ním spojený přípitek se blíží. Ať se pevně žezla vlády drží - klid, pohoda, optimismus i radost, nechť nás všechny provedou celým rokem 2017

    
Za celý kolektiv mateřské školy Mirka Turecká

Vánoční provozMateřská škola bude mít, na základě zjištění Vašich potřeb, omezený provoz.
 • běžný provoz do 22. 12

 • mateřská škola bude uzavřena 23. 12. - 30. 12.

 • běžný provoz od 2. 1. 2017


AZ Havířov...

hokejový klub oslovil mateřské školy s nápadem, aby se zapojily do výzdoby vánočního stromu u zimního stadiónu. Vánoční baňku vytvořily děti ze třídy Medvíďat a Vy ji můžete vidět, nejen, při slavnostním rozsvícení 3. 12.

      

Musaion Havířov...

...vyhlásil výtvarnou soutěž na téma "Vánoční stromeček". Děti ze třídy Ježků se zapojily a odnesou svůj stromeček na výstavu. Návštěvou výstavy na ul. Pavlova můžete výtvor dětí podpořit svým žetonem...

      

Zavíráme zahraduAdventní doba pomalu nastává,
zahrada ke spánku se ukládá.
Nastal čas světýlek i skřítků -
Ti budou zahrádku přes zimu hlídat,
než první jarní paprsky ji budou ožívat...


Po splnění úkolů v lesoparku uzamknou děti zahradu. Najdou místo pro svého skřítka na zahradě, projdou světelnou bránou a klíčem ji uzavřou.

Opět budeme začínat na ul. P. Bezruče - vstup do lesoparku.

Kdy?    23. 11. v 16,00 hod.

Ovoce a zelenina 5x denně...

...aneb opravdu jíte dostatečné množství ovoce a zeleniny? Na toto téma vyhlásil Program Škola podporující zdraví soutěž. Úkolem je nakreslit nebo jiným způsobem znázornit, jak zařazujeme do jídelníčku doporučené množství ovoce a zeleniny.

Děti ze tříd Včelek a Berušek nejen odpovídaly na kvízové otázky, ale také připravovaly pomazánky, dýni, přemýšlely o rýmech a nakonec ze všeho vzešly tyto obrázky a koláže s rýmovačkami, které zasíláme do Prahy.

Obhájily jsme členství mateřské školy podporující zdraví

Mateřská škola obhájila na další tři léta svým novým Školním vzdělávacím programem setrvání v síti mateřských škol podporující zdraví při Státním zdravotním ústavu Praha.
Výborného slovního hodnocení si nesmírně vážíme, ale také nás zavazuje nepolevit!

Státní zdravotní ústav v Praze zaslal hodnocení i Statutárnímu městu Havířov, který nám písemně vyjádřil srdečnou gratulaci s poděkováním za příkladnou reprezentaci města.Mateřská škola nadále smí používat toto logo.

Magistrát - dotazníkové šetření

Vážení rodiče,
Magistrát města zpracovává Místní akční plán vzdělávání v našem městě a k tomu samozřejmě potřebuje podklady pro zpracování analytické části plánu. Byly jsme požádány, abychom oslovily i Vás, rodiče.

Dotazník bude přístupný do 12. září. Vyplnění Dotazníku zabere je pár minut a Vy máte možnost podílet se na tomto plánu.

Klikněte ZDE a poté Aktuality, kde je Dotazník připraven.

Děkujeme.

Třídní schůzky

Zveme rodiče na třídní schůzky, které se uskuteční v jednotlivých třídách ve dnech :
 • 7. 9. v 15,30 = Medvíďata, Včelky
 • 8. 9. v 15,30 = Berušky, Ježci

Prázdniny se chýlí ke konci a my se již na Vás děti moc těšíme. Zvláště na naše nové kamarády a věříme, že se Vám bude u nás líbit společné hraní i "učeníčko". Seznamy jsou již vyvěšeny na dveřích, registrace nových dětí do systému již zavedena, hesla odeslána. Informace pro rodiče nově nastupujících dětí vloženy v Aktualitách.

Během prázdnin probíhaly rekonstrukce, malování a tímto děkujeme všem firmám za vstřícnost, pohotovost i ohleduplnost k majetku školy. Vše se společnými silami podařilo dokončit.

Na co se děti mohou 1. září těšit?

Všichni jistě na obrázku poznáte zvířátka. Ano, správně jste odpověděli - pejsek s kočičkou. A znáte jejich některou pohádku, příběh? Třeba jak myli podlahu, nebo...a to se již nechejte překvapit, a pozor! Hádanka - přemýšlejte, kdo bude potom na Vás čekat na zahradě? Nevíte? Tak do 1. záři společně počkáme a moc si budeme přát, aby svítilo sluníčko a my si to s...pořádně užili!
Prosíme rodiče, aby první den přivedli dítě do 8,00 hod.

Školní rok 2017/2018 začíná...

Školní rok 2015/2016 je u konce

Prázdninový provoz od 1.8. - 31.8. 2016


Pro přihlášené děti se mateřská škola otevírá 1.8. Prosíme rodiče, aby první den přivedli děti nejpozději do 8,00 hod.! Na vstupních dveřích máte napsány informace ke vstupu do tříd, které budou v provozu, informace k platbám.
V šatně si vyberete libovolnou značku, která bude volná a bude po celou dobu pobytu pro Vaše dítě.

Z důvodu rekonstrukce horních tříd nejsme schopny kapacitně přijmout nepřihlášené dítě.

Prázdniny jsou tady...


        

Všem dětem i Vám "dospělákům" přejeme prosluněné prázdninové dny s plným pytlem krásných zážitků, prožitků, milých setkání...ať již budete kdekoliv.
Kolektiv mateřské školy

Prázdninový provoz • mateřská škola bude v době od 1.7. - 31. 7. uzavřena
 • mateřská škola bude v době od 1.8. - 31. 8. otevřena pro přihlášené děti (naše MŠ, Holubova, Přímá, Švabinského)
 • v provozu budou pouze dvě třídy - Ježci, Medvíďata. V ostatních třídách bude probíhat rekonstrukce elektroinstalace, malování.

Lyžařská školička SKI Řeka

Naše výuka se bude blížit ke konci. Přijeďte se (maminko, tatínku) podívat, co jsme zvládli! Předvedeme Vám jak již jezdíme nejen nahoru, ale i dolů, jak zvládáme slalom i zastavit. Mnozí z nás si to na lyžích vyzkoušeli úplně poprvé. Budeme se na Vás těšit v pátek od 10,00 hod.

Havířov v pohybu

Havířov v pohybu máme za sebou. Pohled do zákulisí nejen ze zkoušek, máte vložen ve Fotogalerii.
Velké poděkování náleží p. uč. Míše a Silvě za přípravu programu a samozřejmě i dětem - všichni zvládly "třídenní maratón". Vyřídily Vám po posledním dni vzkaz od nás?
Poděkování náleží i rodičům vystupujících dětí, za vstřícnost a dochvilnost. Děkuji i rodičům dětí ze třídy Medvíďat za pochopení k uzavření jejich třídy po dobu aktivity.
Na vystupující děti čeká v pondělí .... menší překvapeníčko..., ale Ježíšek to ještě není... ještě jednou moc všem děkuji.

Organizace školního roku 2015/2016

Ministerstvo školství stanovilo metodickým pokynem č.j. MSMT - 13598/2014 organizaci takto:

 • podzimní prázdniny 29.- 30.10.2015
 • vánoční prázdniny 23.12. - 3.1. 2016
 • pololetní prázdniny 29.1.2016
 • jarní prázdniny 29.2. - 6.3. 2016
 • velikonoční prázdniny 24. - 25.3. 2016

Prázdniny se týkají základních škol, mateřská škola bude v provozu (je možné, že dojde pouze k úpravě provozu některých tříd - důvod omluvení dětí)

Uzavřena bude v době vánočních svátků 23. - 25. 12.
28. - 30. 12. bude zjištěn zájem rodičů a dle zájmů bude provoz upraven.

V době hlavních prázdnin bude škola uzavřena v měsíci červenci 2016. Provoz, pro naše děti, zajistí MŠ E. Holuba.
Organizace ve škole
 • Scházení dětí - ve třídě Berušek do 7,00 hod., případně do 7,30 hod. (děti si převléknete ve svých šatnách a přivedete do třídy Berušek)
 • Rozcházení dětí - do 16,00 hod., případně do 15,45 hod. ve svých třídách. Po 16,00 hod. ve třídě Berušek
 • provoz v mateřské škole od 6,00 - 16,15 hod. (všechny náležitosti řeší Školní řád - písemně na nástěnkách, na www.stránkách školy)


Po celou dobu provozu je mateřská škola uzavřena - Vy si zazvoníte na příslušnou třídu, pohlédnete do videokamery a až poté budete vpuštěni do školy!!!
Chraňte své děti i Vy a hlídejte si, kdo s Vámi do budovy školy vchází!!!


Upozorňujeme Vás, že schody před vstupem na pozemek školy jsou v havarijním stavu. Tato záležitost je dlouhodobě řešena s Magistrátem města, bohužel Odbor školství se dohaduje, zatím neúspěšně, s Odborem komunálních služeb, komu vlastně tento pozemek patří a kdo odstraní havarijní stav.

Prosím, dbejte zvýšené opatrnosti!

Školní rok 214/2015 skončil...

Prázdniny, to je dětský ráj...


Všem dětem, rodičům i příznivcům naši školy přejeme krásné letní dny, plné nových zážitků, prožitků ať budete kdekoliv - u vody, u moře, na horách, v lese, na chalupě, u přátel...prostě všem pohodové prázdniny.

Leporelo dětí a rodičů získalo 1. místo

Městská knihovna a její pobočka Stálá výstavní expozice "Historie psaná uhlím" oslovila mateřské školy, aby se zapojily do tvorby leporela. Děti i rodiče ze třídy Berušek výzvu vzali za své a vznikaly nejen výtvarné práce, ale také se rýmovalo. Konečným výsledkem je nádherné leporelo, které vypovídá o životě v našem městě, doplněné literární tvorbou.
10. června proběhla vernisáž, děti převzaly ocenění.
Pokud budete mít cestu kolem Společenského domu Reneta, nahlédněte do Stálé výstavní expozici, nebo se podívejte do Fotogalerie, jak leporelo vznikalo...
        

Úspěch dětí ze třídy Ježků v mezinárodní výtvarné soutěži

Děti ze třídy Ježků se účastnily 6. kola soutěže s tématem "Městská policie očima dětí". Organizátorem byla Městská policie, Polsko. Obrázky Adélky, Barunky a Leonka oslovily porotu a byly z celkového počtu 52 obrázků z Polska a 28 obrázků z České republiky oceněny Diplomem.
Dětem blahopřejeme, ostatní děti ze třídy převzaly za své obrázky puzzle.
        

Chraňte své děti - dodržujte bezpečnostní opatření

Vzhledem k nedávné smutné události apelujeme na Vás, rodiče, aby jste dodržovali opatření uvedené ve Školní řádu při vstupu do školy. To znamená, po zazvonění zůstaňte před videokamerou, abychom ověřily vstupující. Při samotném vstupu sledujte, kdo s Vámi vstupuje do objektu školy!
Opatřením chráníme Vaše děti!!!

Dne 31. 10., na základě pověření, proběhla ve škole inspekce zaměřená na bezpečnost dětí při vzdělávání. Vstup paní inspektorky i následná kontrola proběhla bez opatření.
Prosím, v zájmu svých dětí, dodržujte nastavená pravidla ve Školním řádu.

Začínáme zvesela...

...pěkně od "podlahy". Zahrada dnes zažila rozjezd nového školního roku, děti byly tancem rozdováděné a věříme, že dobrá nálada jim dlouho vydrží. První dny již mají za sebou a pro mnohé to byly první dny tak dlouho bez blízkosti nejbližších. Každá "dětská dušička" je jiná, u někoho se objevily slzičky, někdo nechce odejít od hraček domů...

A co nás čeká v letošním roce? Co budeme zkoumat, objevovat?
Celoroční projekt bude zaměřen na objevování krás, tajemství i zákoutí našeho města. Budeme skládat střípky z našeho města...prostě "Šlapu, šlapeš, šlapeme své město tak poznáme...

Hola, hola školka volá...


...zazvonil zvonec, prázdnin je konec. Věříme, že jste prožili krásné dny prázdnin, máte spoustu nových zážitků a my se již moc těšíme na Vaše "štěbetání". Společně přivítáme nové kamarády, ukážeme jim, jak to ve školičce běží, kde jsou hračky, jak se uklízí...
Velký rozjezd nového školního roku bude ve středu dopoledne na školní zahradě (původně jsme měly v plánu pondělí, ale počasí má být deštivé..., takže přesun na středu).

První zvonění prožijí ve škole "naši" předškoláčci - již školáčci...vykročte tou správnou nožkou, hodně nových přátelství ve školních lavicích a až budete mít splněny školní povinnosti, rády Vás ve školce uvidíme, určitě i kamarádi se kterými jste trávily čas ve školičce...

Třídy jsou připraveny - po havárii - vše opět jak má být. Děkuji celému kolektivu za obětavost, nasazení s jakým se postavily k odstraňování následků. Kdo z Vás viděl, v jakém stavu byly třídy v červnu, neuvěří...
školní rok 2014/2015 začíná!

Organizace školního roku 2014/2015Ministerstvo školství stanovilo metodickým pokynem č.j. 18448/2013-200 organizaci takto: • podzimní prázdniny 27.-29.10.2014
 • vánoční prázdniny - 22.12. - 2.1. 2015
 • pololetní prázdniny - 30.1.2015
 • jarní prázdniny - 23.2. - 1.3. 2015
 • velikonoční prázdniny - 2. - 3.4. 2015

Prázdniny se týkají základních škol, mateřská škola bude v provozu.
Uzavřena bude v době vánočních svátků - upřesníme, dle zájmů rodičů. V případě uzavření školy Magistrát města zajistí provoz určené mateřské školy v působnosti města Havířova.

V době hlavních prázdnin bude škola uzavřena v měsíci srpnu 2015. Provoz, pro naše děti, zajistí MŠ E. Holuba.

Organizace ve škole
 • Scházení dětí - ve třídě Medvíďat do 7,00 hod., případně do 7,30 hod. (děti si převléknete ve svých šatnách a přivedete do třídy Medvíďat)
 • Rozcházení dětí - do 16,00 hod., případně do 15,45 hod. ve svých třídách. Po 16,00 hod. ve třídě Medvíďat
 • provoz v mateřské škole od 6,00 - 16,15 hod. (všechny náležitosti řeší Školní řád - písemně na nástěnkách, na www.stránkách školy).


Dnes je 21. 03. 2019
svátek slaví Radek


  06. 03. 2019
Tance Karmen

  06. 03. 2019
Školka v přírodě

  02. 03. 2019
Karneval


Poslední příspěvek
21. 11. 2016


Anketa:
Není vypsána
   © 2007-2019 TAMERO | Vyrobil josefsvoboda.com | © Ilustrace Adolf Dudek   Celkem návštěv: 525572 | Dnes: 213